ΑθΗΝΑ

Βατάτζη 26 Κέντρο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πλατεία Αριστοτέλους

ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο

ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΡΗΤΗ