Στείλε Μήνυμα & Μάθε Το Κόστος

Για Το Σεμινάριο Χένα Φρυδιών

ΑθΗΝΑ

Βατάτζη 26 Κέντρο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πλατεία Αριστοτέλους

ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο

ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΡΗΤΗ